Handel kryptowalutami z dźwignią, od czego zacząć? Część I

Handel kryptowalutami z dźwignią to ryzykowna, aczkolwiek bardzo opłacalna strategia inwestycyjna. Ryzykowana, gdyż wiąże się z angażowaniem znacznie większej kwoty, niż posiada inwestor. Opłacalna, gdyż umiejętne korzystanie z dźwigni daje szansę na znaczące pomnożenie kapitału. Zatem od czego zacząć inwestowanie w e-monety za pomocą dźwigni? Jakie są rodzaje lewarów i czym się charakteryzują?

Dźwignia finansowa… czym jest?

Dźwignia finansowa to metoda spekulacji, która polega na wykorzystaniu pożyczonego kapitału, jako źródła finansowania podczas inwestowania. Ma to na celu poszerzenie bazy aktywów i generowania zwrotów z kapitału podwyższonego ryzyka. Dźwignia finansowa to także strategia inwestycyjna polegająca na wykorzystaniu pożyczonych pieniędzy, w szczególności różnych instrumentów finansowych lub pożyczonego kapitału, w celu zwiększenia potencjalnego zwrotu z inwestycji. Pojęcie dźwignia finansowa może również odnosić się do kwoty długu, który firma wykorzystuje do finansowania aktywów.

Przedsiębiorstwa wykorzystują dźwignię finansową do finansowania swoich aktywów, gdyż zamiast emitować akcje w celu pozyskania kapitału, mogą wykorzystać zadłużenie do inwestowania w operacje biznesowe w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy. Rezultatem jest zwielokrotnienie potencjalnych zwrotów z projektu. Jednocześnie dźwignia finansowa zwielokrotni potencjalne ryzyko spadku w przypadku niepowodzenia inwestycji. Kiedy ktoś określa firmę, nieruchomość lub inwestycję jako „wysoce lewarowane”, oznacza to, że dana pozycja ma większe zadłużenie niż kapitał własny.

Pojęcie dźwigni finansowej jest używane zarówno przez inwestorów, jak i przedsiębiorstwa. Inwestorzy używają dźwigni finansowej, aby znacznie zwiększyć zwroty z inwestycji. Wykorzystują swoje inwestycje za pomocą różnych instrumentów, w tym opcji, kontraktów terminowych i kont depozytowych. Osoby, które nie czują się komfortowo przy bezpośrednim korzystaniu z dźwigni finansowej, mają różne sposoby pośredniego dostępu do dźwigni. Mogą inwestować w firmy, które w normalnym toku swojej działalności wykorzystują dźwignię finansową do finansowania lub rozszerzania działalności bez zwiększania swoich nakładów.

kantor kryptowalut bez rejestracji

Dźwignia i jej rodzaje

Istnieją dwa rodzaje dźwigni, które można wykorzystać. 

Dźwignia operacyjna dotyczy działalności inwestycyjnej firmy i odnosi się do ponoszenia stałych kosztów operacyjnych w strumieniu dochodów. Koszty operacyjne firmy dzieli się na trzy rodzaje: koszt stały, koszt zmienny oraz koszt półzmienny lub półstały. Koszt stały jest płacony niezależnie od wielkości sprzedaży, koszt zmienny zależy bezpośrednio od przychodów ze sprzedaży, natomiast koszt częściowy półstały różni się częściowo w zależności od sprzedaży, a częściowo pozostaje stały.

Dźwignia finansowa to wykorzystanie pożyczonych środków w celu zwiększenia swojej pozycji handlowej poza to, co byłoby dostępne z samego salda gotówkowego. Rachunki brokerskie pozwalają na wykorzystanie dźwigni finansowej poprzez transakcje z depozytem zabezpieczającym, w przypadku których broker zapewnia pożyczone środki. Inwestorzy na rynku forex często używają dźwigni finansowej, aby czerpać zyski ze stosunkowo niewielkich zmian cen w parach walutowych. Dźwigni finansowej można też jednak wykorzystywać na innych rynkach, np. kryptowalutowym.

kantor kryptowalut

 Handel kryptowalutami z dźwignią … od czego zależy?

Handel dźwignią na kryptogiełdzie działa stosunkowo prosto na podstawowym poziomie. Trader daje giełdzie trochę kapitału w zamian za duży kapitał do handlu i ryzykuje to wszystko, aby uzyskać znaczny zysk.

Aby dokonać transakcji z depozytem zabezpieczającym, inwestor musi złożyć wpłatę w celu otwarcia pozycji, zwany „początkowym depozytem zabezpieczającym” i musi posiadać określoną kwotę kapitału na swoim rachunku, aby utrzymać pozycję, nazywaną „depozytem zabezpieczającym”.

Różne giełdy kryptowalut oferują różne poziomy dźwigni finansowej. Niektóre giełdy oferują dźwignię 200X, która pozwala handlowcom na otwarcie pozycji 200-krotnej wartości ich początkowego depozytu, podczas gdy inne ograniczają dźwignię do 20X, 50X lub 100X. Terminologia używana do definiowania dźwigni finansowej może się różnić w zależności od platformy. Na przykład niektóre giełdy na rynku forex będą odnosić się do dźwigni 100X jako dźwigni 100:1. Do dźwigni finansowej zwykle odnosi się dawna terminologia „X” w ekosystemie handlu kryptowalutami. Dźwignia 100X jest taka sama jak dźwignia 100:1.

Jeśli otworzy się transakcję zabezpieczającą na giełdzie kryptowalut, kwota kapitału, którą należy zdeponować, aby otworzyć transakcję, jest przechowywana jako zabezpieczenie przez giełdę. Kwota, którą można wykorzystać w przypadku transakcji z depozytem zabezpieczającym, zależy od zasad nałożonych przez giełdę, na której handluje się, oraz od początkowego depozytu zabezpieczającego.

Skuteczny niezależny handel kryptowalutami zależny jest od decyzji podejmowanych przez inwestora, natomiast wysokość pomnożonego kapitału od wielkości inwestycji. Im więcej się zainwestuje tym większy zwrot można otrzymać. Stąd też, gdy zawodowi inwestorzy nie posiadają odpowiedniego kapitału, sięgają po dźwignię finansową, by móc operować większą ilością funduszy. Takie działanie może przynieść korzyść, lecz wpierw trzeba wiedzieć, jak dokładnie działa handel kryptowalutami z dźwignią.

crypto atm

Zpět