Handel kryptowalutami z dźwignią – od czego zacząć? Cześć II

Handel kryptowalutami z dźwignią może dać inwestorowi szansę na znaczące pomnożenie kapitału, przy niewielkim udziale własnych funduszy. Wszystko jednak należy zrobić świadomie i w oparciu o odpowiednią wiedzę. Stąd też powrót do tematu dźwigni, by dokładnie objaśnić jej działanie. 

Rodzaje dźwigni w handlu kryptowalutami

Kiedy otwiera się pozycję handlową na kryptowalutach, ma się możliwość wyboru między „krótką pozycją” a „długą”.

Długą pozycję zajmuje trader, który przewiduje, że cena aktywów cyfrowych wzrośnie. Shorting lub „zwarcie” to działanie odwrotne. Inwestor otworzy krótką pozycję, jeśli uważa, że ​​wartość aktywów cyfrowych spadnie. Shorting jest często używany przez traderów, którzy chcą czerpać zyski ze spadających cen kryptowalut.

Ważne jest, aby pamiętać, że giełda, na której się handluje, będzie zawierała zabezpieczenie kapitału pożyczonego podczas handlu z depozytem zabezpieczającym. Jeśli inwestor pomyślnie zamknie pozycję z zyskiem, giełda zwolni kryptowalutę, którą się zdeponowało, aby otworzyć pozycję, wraz z wszelkimi zyskami.

Jeśli jednak dojdzie do straty podczas handlu z depozytem zabezpieczającym, giełda automatycznie zamknie transakcję i „zlikwiduje” pozycję. Dzieje się tak, gdy cena składnika aktywów, na którym spekuluje się, osiągnie określony próg, zwany „ceną likwidacji”. Kiedy pożycza się pieniądze, aby handlować z depozytem zabezpieczającym giełda, która zapewnia kapitał, zachowuje szereg kontroli w celu zminimalizowania ryzyka. Jeśli inwestor zawrze transakcję, a rynek wykona niekorzystny ruch, możliwe jest, że giełda zażąda dodatkowego zabezpieczenia w celu zabezpieczenia pozycji lub przymusowego zamknięcia pozycji.

kantor kryptowalut

W takim przypadku giełda najczęściej wysyła wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Ma to miejsce, gdy wartość aktywów w transakcji z depozytem zabezpieczającym spadnie poniżej określonego punktu. Giełda finansująca transakcję z depozytem zabezpieczającym zażąda od tradera dodatkowych środków w celu zminimalizowania ryzyka. Większość giełd powiadamia handlowców za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale ważne jest, aby aktywnie monitorować poziomy depozytu zabezpieczającego. Są jednak też takie giełdy, które od razu zamykają pozycję.

Jeżeli poziom depozytu zabezpieczającego pozycji stanie się zbyt niepewny, giełda prawdopodobnie zlikwiduje pozycję, co jest określane, jako poziom likwidacji depozytu zabezpieczającego lub cena likwidacji. Likwidacja ma miejsce, gdy giełda automatycznie zamyka pozycję w celu zapewnienia, że ​​jedynym utraconym kapitałem jest kapitał zdeponowany przez inwestora, który otworzył pozycję.

Załóżmy, że trader otwiera długą pozycję 2:1, gdy cena Bitcoina wynosi 10 000 USD. Koszt pozycji to 10 000 USD, ale przedsiębiorca pożyczył dodatkowe 10 000 USD z giełdy. Cena likwidacji pozycji wynosi zatem 5000 USD – na tym poziomie cen trader stracił swoje początkowe zabezpieczenie w wysokości 10000 USD.

Wybór najlepszej platformy do niezależnego handlu kryptowalutami z dźwignią może być trudnym procesem, gdyż obecnie istnieje wiele giełd kryptowalut online, które oferują handel lewarowany. Handel na platformie kryptograficznej o najwyższej dźwigni finansowej nie zawsze jest najlepszą opcją, gdyż istnieje wiele ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze giełd kryptograficznych do handlu z depozytem zabezpieczającym.

Różne giełdy oferują różne poziomy dostępności dźwigni. Niektóre giełdy z depozytem zabezpieczającym, takie jak PrimeXBT, oferują dźwignię do 100X. Stopy procentowe oferowane przez handel lewarowany to kolejny istotny czynnik, który w zależności od długości i dźwigni pozycji, inwestor ostatecznie zapłacić bardzo wysokie stopy procentowe.

Na przykład BitMax to bardzo popularna giełda kryptowalut, która oferuje lewarowany handel do 100X ze zmiennymi stopami procentowymi, jedna z platform transakcyjnych Bitcoin o najwyższej dźwigni finansowej. Stopy procentowe oferowane przez BitMax mogą wynosić zaledwie 3,65% rocznie lub 0,01% dziennie, co jest bardzo korzystną stopą dla pozycji krótkoterminowych.

Niektórzy inwestorzy korzystający z depozytu zabezpieczającego używają złożonych typów zleceń, aby stopniowo zwiększać zysk lub ustawiać stop loss, co minimalizuje ryzyko likwidacji. Wymagania KYC i AML mogą wpływać na dostępność opcji wymiany kryptowalut lewarowanych w konkretnej lokalizacji. Amerykańskie czy europejskie prawo dotyczące papierów wartościowych może uniemożliwić handlowcom z USA lewarowanie handlu kryptowalutami na niektórych platformach, dlatego ważne jest, aby sprawdzić, które platformy są dostępne w okolicy.

kantor kryptowalut

Dźwignia handlowa – szybki zysk czy bezsensowne ryzyko

Handel za pomocą dźwigni to praktyka obarczona wysokim ryzykiem. Istnieje wiele zagrodzeń charakterystycznych dla rynku e-monet, które należy uwzględnić w każdej strategii lewarowanego handlu kryptowalutami.

Rynek wirtualnej waluty jest w dużej mierze nieuregulowany w porównaniu z tradycyjnymi rynkami. Osoby poruszające się na rynku handlowcy, którzy posiadają wystarczający kapitał, aby wpływać na działania rynkowe, mogą łatwo tworzyć przeciwne ruchy cen, gdy liczba długich lub krótkich pozycji na rynku znacznie wzrośnie.

Z natury zmienny charakter rynku kryptowalut sprawia, że ​​transakcje długoterminowe są znacznie bardziej ryzykowne niż rynki tradycyjne. Praktycznie wszystkie transakcje z depozytem zabezpieczającym kryptowaluty składają się z krótkoterminowych pozycji lewarowanych. W przeciwieństwie do tradycyjnych rynków, rynek kryptowalut wykazuje ekstremalne krótkoterminowe wahania, które muszą być uważnie obserwowane przez cały czas podczas handlu. Wyższa dźwignia niesie ze sobą większe ryzyko. Inwestor, który otwiera pozycję handlową kryptowalutami o wysokiej dźwigni, działa ze znacznie węższym oknem likwidacyjnym. Niezbędne jest obliczenie wielkości ruchu cenowego, który spowodowałby likwidację pozycji przed jej otwarciem.

Handel dźwignią na rynku walut kryptograficznych oferuje szereg istotnych korzyści. Minimalizuje też zagrożenie związane z hackingiem giełdowymi, ponieważ handel lewarowany zmniejsza ilość kapitału, który musi posiadać giełda. Jeśli inwestor jest pewien swojego rozumienia rynku kryptowalut i konsekwentnie dokonuje dokładnych prognoz dotyczących ruchów cen, handel dźwignią kryptowalutami lub innymi aktywami cyfrowymi może radykalnie zwiększyć zyski. Otwarcie niewłaściwej pozycji w niewłaściwym momencie może jednak poważnie zaszkodzić sytuacji finansowej nawet bardzo bogatych inwestorów. Finalnie więc okazuje się, że dźwignia wymaga jedynie posiadania odpowiedniej wiedzy i silnych nerwów.

crypto atm

Zpět