Handel kryptowalutami a bankowość – część II

Do tej pory, aby nabyć kryptowalutę, trzeba było skorzystać z crypto kantoru czy krypto-giełdy, gdyż większość tradycyjnych banków ignorowała potencjał wynikający z istnienia wirtualnych monet. To jednak zmieniło się i coraz więcej instytucji finansowych wykazuje zainteresowanie nową technologią. Jak może zatem wyglądać przyszłość niezależnego handlu kryptowalutami w kontekście bankowości?

 Kryptowaluty – czy i dlaczego to dobre rozwiązanie?

Według nowego raportu firmy KPMG, banki centralne w Azji i Europie są na końcowym etapie wprowadzania walut cyfrowych do przyszłych systemów płatności i transakcji transgranicznych. Oznacza to, że rządy postrzegają wprowadzenie opartych na blockchainie walut cyfrowych banków centralnych (CBDC) jako coś, co może pewnego dnia zapewnić im przewagę w handlu światowym. Ma to związek ze stanowiskiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), który poparł kryptowaluty zabezpieczone fiat, mówiąc, że mogą zmniejszyć zależność od pieniędzy emitowanych przez rząd. Dong He, zastępca dyrektora Departamentu Rynków Monetarnych i Kapitałowych MFW, twierdzi iż:

W przeciwieństwie do przelewów bankowych, transakcje aktywów kryptograficznych można rozliczać szybko i bez pośredników. Korzyści są szczególnie widoczne w przypadku płatności transgranicznych, które są kosztowne, uciążliwe i mało przejrzyste. Nowe usługi wykorzystujące technologię rozproszonej księgi i aktywa kryptograficzne skróciły czas potrzebny na dotarcie płatności transgranicznych do celu z dni do sekund.

Warto przypomnieć, że tego rodzaju stablecoiny były już emitowane przez sektor prywatny, w celu wspierania wymiany wartości i rozliczeń w organizacjach i w sieciach bankowych. Na przykład JP Morgan Chase ogłosił w zeszłym roku, że opracował coś, co było wówczas postrzegane jako pierwsza kryptowaluta wspierana przez duży bank. JPM Coin, jak bank nazywa swoją cyfrową monetę, jest powiązana z walutą fiat, ponieważ została zabezpieczona dolarami amerykańskimi na kontach w JPMorgan Chase N.A.

Blockchain jest używany przez banki w pięciu głównych obszarach: w zakresie rozliczeń, finansowania handlu, płatności transgranicznych, obsługi roszczeń ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz weryfikacji klientów (KYC).

W przypadku transakcji transgranicznych stablecoin może skrócić czas rozliczenia z dni do minut, eliminując potrzebę korzystania z prywatnych organizacji, takich jak Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) w USA i Euroclear w Unii Europejskiej.  Systemy oparte na blockchain mogą również usprawnić proces kupna i sprzedaży akcji i obligacji, na co również zwracają uwagę przedstawiciele dużych banków.

crypto-kantor online

Wykorzystanie technologii, czyli blockchain w centrum zainteresowania

Blockchain oferuje niezawodne sposoby zabezpieczania usług, dzięki czemu rządy na całym świecie dostrzegły jego potencjał w zakresie bezpieczeństwa i przystąpiły do prac nad jego wykorzystaniem.

Australia Post przedstawiła plan wykorzystania blockchainu w głosowaniu wyborczym. System ma być „odporny na manipulacje”, zapewniając identyfikowalność, anonimowość i bezpieczeństwo zapisów głosowania. Karta do głosowania byłaby zintegrowana kryptograficznie w blockchainie, a obywatele będą używać kredytów do głosowania, aby przypisywać swoje preferencje i otrzymywać unikalne cyfrowe klucze dostępu w celu zweryfikowania swojej tożsamości. Głosów oddanych nie można zmienić; podliczenie wyborów można następnie łatwo przeprowadzić, zbierając dane z platformy.

Z kolei Estonia jest jednym z najbardziej zaawansowanych cyfrowo krajów na świecie. Ich rząd już korzysta z blockchain w swoich systemach podatkowych i rejestracji przedsiębiorstw, a w tym roku zabezpieczył elektroniczne karty zdrowia obywateli, stosując to samo podejście. Dzięki temu są odporni na internetowe ataki i wirtualne formy oszustwa. Obywatele posiadają karty, które zapewniają dostęp do ponad 1000 usług rządowych online, w tym do ich dokumentacji medycznej.

Mieszkańcy Moskwy być może wkrótce będą mogli wykorzystać blockchain do głosowania w referendach. Władze miasta chcą na nim rejestrować głosy nad ustawami i projektami w ramach programu „Aktywny Obywatel”. Bada się również różne zastosowania tej technologii i planuje szersze wdrożenie w świadczeniu usług.

Również rząd Singapuru bada technologię blockchain, aby zapobiec oszustwom dokonywanym przez firmy zajmujące się eksportem i importem. Faktury handlowe będą rejestrowane w księdze cyfrowej, a wszelkie duplikowane wpisy spowodują ostrzeżenie w bankach. System usprawni koordynację między sektorem handlowym i finansowym oraz pomoże w uwierzytelnianiu faktur dla banków.

niezależny handel kryptowalutami

Wyłącznie bankowa kryptowaluta

Nie tak dawno portal Bloomberg otrzymał wiadomość, że bank centralny Stanów Zjednoczonych współpracuje z Massachusetts Institute of Technology (MIT) nad zbadaniem możliwości emisji cyfrowej waluty.

W przemówieniu wygłoszonym przez Internet na forum Rady Rezerwy Federalnej (FED) gubernator Lael Brainard powiedziała, że Bank Rezerw Federalnych w Bostonie współpracuje z naukowcami z MIT w celu zbudowania i przetestowania hipotetycznej cyfrowej waluty zorientowanej do zastosowań banku centralnego. Według Brainard, celem jest ocena potencjalnego ryzyka związanego z proponowaną walutą cyfrową, znaną również jako cyfrowa waluta banku centralnego lub CBDC, a także  jej ewentualnego wpływu na płatności.

Jeszcze w maju 2020 80% z 66 banków centralnych oświadczyło, że pracują nad CBDC. W szczególności Chiny, które dzięki wysiłkom swojego banku centralnego, rozwijają i testują wprowadzenie krajowej waluty cyfrowej. Także członkowie Kongresu Stanów Zjednoczonych wezwali do stworzenia waluty cyfrowej, która byłaby saldem wyrażonym w dolarach, składającym się z zapisów w księdze cyfrowej, które są rejestrowane jako pasywa na kontach dowolnej Rezerwy Federalnej.

Nie obywa się jednak bez problemów przy tworzeniu takiej waluty. Ponieważ systemy finansowe i płatnicze mają rozległe powiązania transgraniczne, źle zaprojektowany CBDC wydany w jednej jurysdykcji może spowodować problemy ze stabilnością finansową w innej jurysdykcji – powiedziała Brainard. Szybkość w rozliczaniu transakcji było głównym przedmiotem zainteresowania. Bloomberg poinformował, że James Cunha, starszy wiceprezes FED w Bostonie nadzorujący inicjatywy związane z cyfrowym dolarem, powiedział, że wysiłki FED i MIT będą miały na celu zbudowanie silnika i oprogramowania potrzebnego do wspierania emisji cyfrowych walut.

Szansa na przyszłość?

Wielu konsumentów ma nadzieję, że w krótkim czasie „bankowość kryptograficzna” stanie się integralną częścią branży finansowej. Jednak by mogło do tego dojść potrzebne są zmiany.

Kluczem dla zapewnienia stabilności wydaje się opracowanie kryptowalut, które mają służyć jako zwykłe pieniądze w tradycyjnych instytucjach finansowych. Te nowe „waluty” nie mogą zachowywać się jak bańki spekulacyjne lub papiery wartościowe. Zamiast tego programiści muszą starać się, aby te tokeny funkcjonowały jako środek wymiany w taki sam sposób, jak waluta fiducjarna. Ponadto, banki mogą wykorzystywać waluty cyfrowe do kupowania, sprzedawania i handlu towarami, wspierając tokeny rzeczywistymi aktywami w przyszłości. Tokeny zabezpieczone aktywami oferują korzyści, takie jak między innymi sekurytyzacja aktywów, płynność, prawa własności, mniejsza zmienność aktywów kryptograficznych.

Tak więc jeśli banki wejdą na rynek z własnymi kryptowalutami lub systemami opartymi na blockchain, zapewne będą to stworzone na zlecenie instytucji finansowych lub rządu waluty, zabezpieczone odpowiednią wartością w walucie fiat lub metalach szlachetnych. Mało jest prawdopodobne, aby wykorzystano istniejące już wcześniej, niezależne e-monety, takie jak Bitcoin czy Ethereum.

Wygląda więc na to, że prędzej czy później zarówno banki, jak i rządy wprowadzą w pełni cyfrowe waluty, chociażby po to, aby zdobyć przewagę gospodarczą nad konkurentami. Pytanie tylko, w jaki sposób będzie przebiegać ten proces i jak będzie wyglądał jego efekt?

kantor kryptowalut crypto atm

Zpět