Adatvédelmi IrányelvekEz az Adatvédelmi Irányelvek meghatározza a Felhasználók által a www.crypto-atm.co Szolgálaton keresztül, annak használatával benyújtott személyes adataik felhasználására és védelmére vonatkozó szabályokat, ezzel együtt megfelel a következő követelményeknek:

 • a személyes adatok védelméről és az egyéni személyes adatok feldolgozása során történő adatvédelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról és tárolásáról szóló, 2016. április 27-én az Európai Parlament és Tanács (EU) által meghatározott 2016/679-es szabályozás 95/46/WE direktívája (általánosan Általános adatvédelemről szóló irányelvek – továbbiakban „GDPR”) alapján biztosítja az adatvédelmet.
 • A Cseh Köztársaság „személyes adatok védelme” 101/2000 Coll. számú rendelet
§.1 Általános rendelkezések
 1. A Szolgáltatás adat adminisztrátora a GDPR-nek megfelelően a UNIVERSIA TRUE s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, e-mail címe: contact@crypto-atm.co
 2. A Szolgáltatás a következőkön keresztül hajt végre információszerzést a felhasználókról:
  • a honlapon elérhető űrlappal;
  • cookie (ún. „süti”) fájlok feldolgozásával és mentésével;
  • a webszerver naplók és egyéb információk gyűjtése, amik a Szolgáltatás működésével kapcsolatban vagy annak eredményeként merülnek fel;
  • személyes adatok mentése és gyűjtése video- és hangfelvételek formájában a Szolgáltatás által videóhívás útján nyújtott Szolgálat teljesítése kapcsán;
 3. ezenkívül a Szolgáltatás információkat gyűjthet a felhasználó weboldalra látogatásának helyéről, idejéről és címéről, például az ip címről.
§. 2 Adatfeldolgozás
 1. Az adatkezelés alapja a Felhasználó hozzájárulása vagy a személyes adatok feldolgozását engedélyező törvényi rendelkezések.
 2. A Felhasználó személyes adatainak megadása önkéntes, de a Szolgálat szolgáltatásához szükséges.
 3. A Szolgáltatás olyan adatok gyűjt, mint:
  • Kereszt- és vezetéknév
  • Értesítési cím
  • Telefonszám
  • E-mail cím
  • Személyazonosságot igazoló dokumentum száma
 4. A személyes adatokat a Felhasználó tudomása nélkül nem osztják meg más szervezetekkel, kivéve a törvény által felhatalmazott szervezeteket, vagy, ha a Szolgálat nyújtásához szükséges, beleértve az online fizetési szolgáltatásokat
 5. Minden Felhasználónak joga van ellenőrizni személyes adatait, módosítani és törölni azokat, feltéve, hogy ez nem törvénysértő, ez az adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel révén valósítható meg: e-mailben: contact@crypto-atm.co vagy levélben a következő címre: UNIVERSIA TRUE s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrawa
 6. Az adminisztrátor megtagadhatja a 4. pontban kifejtett jogok gyakorlását, amennyiben az törvényi rendelkezésből származik, azon információk folyamatban lévő eljárás tárgyát képezik vagy tisztázni kell azokat a körülményeket, amik a Felhasználó Szabályzat elleni megsértésével kapcsolatosak.
 7. Az adminisztrátornak joga van bármilyen intézkedést tenni a rendszergazda által nyújtott szolgáltatások biztonságának növelése érdekében.
 8. SA szolgáltatás az alábbi célokból dolgozza fel az adatokat:
  • szerződés végrehajtása vagy azon, a szerződés érvénybe lépése előtt érintett személy tevékenység elkezdésére irányuló kérésére (jogalap: GDPR 6. cikk. 1. bek. b. pont),
  • lekérdezések kezelése (GDPR 6. cikk. 1. bek. f. pont),
  • panaszkezelés (GDPR 6. cikk. 1. bek. b. pont),
  • a dokumentumok kezelése és tárolása az Adminisztátorra háruló jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk. 1. bek. c. pont)
  • a kereskedelmi vagy marketing információk küldésére csak kifejezett hozzájárulás alapján kerülhet sor (GDPR. 6. cikk. 1. bek. a. pont),
  • a nyújtott szolgálat minőségének nyomonkövetése és javítása, beleértve a támogatást (GDPR. 6. cikk. 1. bek. f. pont)
  • profilozás a szolgálat minőségének javítása céljából és a megjelenített marketingtartalom jobb illeszkedése érdekében – csak kifejezett hozzájárulás alapján kerülhet sor (GDPR. 6. cikk. 1. bek. a. pont).
 9. A Felhasználó személyes adatok feldolgozásának módjával kapcsolatos kétségek esetén magyarázatot kérhet az Adminisztrátortól és joga van kérdést, kifogást vagy panaszt benyújtani a felügyeleti szervekhez. Személyes adatok védelme
§.3 AML célú a adatkezelés
 1. A Szolgáltatás a Cseh Köztársaság 253/2008-as sz., pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendeletének – továbbiakban "Pénzmosás elleni törvény" – megfelelően gyűjti és kezeli a Szolgáltatás Felhasználóinak személyes adatait, beleértve a www.crypto-atm.co szolgáltatáson lebonyolított kriptovaluta vételi tranzakciók minden paraméteréről szóló információkat.
 2. A személyes adatokat a pénzmosás elleni törvény (AML) 16. bekezdésének megfelelően 10 évig kezelik. A személyes adatokat elektronikusan, automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon kerülnek feldolgozásra.
§.4 Záró rendelkezések
 1. A dokumentumot a Cseh Köztársaság jelenlegi 2019. szeptember 20-i jogi álláspontja alapján készítették el
 2. Ez a dokumentum a weboldalon való közzététel időpontjában, azaz 2019. szeptember 20-án lép hatályba.