Honlap Szabályzata

§ 1. Általános rendelkezések

 1. Az alábbi dokumentum továbbiakban Szabályzat határozza meg a szabályokat a:
  • honlap erőforrásainak használatáról,
  • a www.crypto-atm.co honlapon, továbbiakban „Honlap”-on keresztül történő elektronikus szolgáltatás nyújtásról
 2. A Honlap a INIVERSIA TRUE s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava tulajdona
 3. A Honlap fiduciárius pénz (továbbiakban „Fiat”) viruálisra (továbbiakban „Kriptovaluta”) és Kriptovaluta Fiat-ra váltási szolgáltatást nyújt a Felhasználó részére a Honlapon keresztül (továbbiakban „Szolgáltatás”)
 4. Minden a jelen Szabályzatból nem egyenesen adódó jogot és kötelességet (a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 89/2012. törvényének 1751. (1) bekezdésének (továbbiakban „polgári törvénykönyv”) rendelkezései alapján kell alkalmazni
 5. A Honlap felhasználója a továbbiakban „Felhasználó”, aki használja a Szolgáltatást.
 6. Ha a Felhasználó nem fogadja el a Feltételeket vagy annak bármilyen módosításait, azonnal abba kell hagyja a Honlap használatát.
 7. A Honlap nem garantálja, hogy a Szolgáltatás szünetmentesen elérhető lesz; hogy nem történik késés, meghibásodás, hiba, tévedés vagy az átnyújtott információkban veszteség; azt sem, hogy minden megrendelés teljesítve, elfogadva, rögzítve lesz vagy nyitva marad.
 8. A Szabályzat minden rendelkezése a távolból kötött szerződés szerves részét képezi.
 9. A Felhasználó elfogadja és egyetért azzal, hogy:
  • A Szolgáltatás Honlapjának használatával kapcsolatos minden kommunikációt, szerződést, értesítést vagy bármilyen más dokumentumot (összefoglaló néven „Kommunikációt”) elektronikus úton továbbítanak, a regisztráció során megadott e-mail címre vagy telefonszámra, vagy bármilyen más elektronikus kommunikációs forma útján. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy minden Kommunikációt elektronikus úton kapjon meg;
  • Mindenkor rendelkezésére állnak a szükséges eszközök és szofverek ahhoz, hogy a Felhasználó hozzáféréshez jusson és tárolja az elektronikus úton neki küldött Kommunikációkat, beleértve az internet hozzáféréssel rendelkező készüléket és a helyes és elérhető e-mail címet és telefonszámot a Honlappal történő kommunikációhoz;
  • Teljes felelősséget vállal azért, hogy a Honlap számára helyes és elérhető e-mail címet, telefonszámot tegyen elérhetővé, amire el lehet küldeni a Kommunikációkat és azért, hogy biztosítva legyen, hogy az e-mail cím, telefonszám és minden egyéb kapcsolatfelvételi adat aktuális legyen. Minden kommunikáció arra az e-mail címre vagy telefonszámra lesz küldve, amit a Felhasználó megadott, ezáltal a Felhasználó részére kézbesítettnek tekintett;
  • Teljes felelősséggel tartozik afelől, hogy a Honlappal a saját Kriptovaluta pénztárcájának helyes számát adja meg és a saját bankszámlaszámát a Fiathoz. Kijelenti, hogy a Honlapon található űrlap segítségével vagy a Honlapon a tranzakció végrehajtására vonatkozó megbízás elküldése során megosztott adatok hibáktól mentesek és a Felhasználó azok egyetlen jogos tulajdonosa, illetve a Felhasználó kijelenti, hogy azokhoz harmadik fél nem fér hozzá.
  • A Felhasználó tetszőleges időpontban visszavonhatja az eletronikus úton történő Kommunikációk megkapására vonatkozó beleegyezését, a contact@crypro-atm.co -n felvéve a kapcsolatot. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az elektronikus úton történő Kommunikációk megkapására vonatkozó beleegyezés megtagadása vagy visszavonása egyet fog jelenteni azzal, hogy a Szolgáltatás a Felhasználó felé megszünteti a szolgáltatás nyújtását.

§ 2. A Felhasználó kvalifikálása

 1. A Honlapon nyújtott Szolgáltatás feltételei:
  • 18. életévét betöltötte, teljes jogképességgel rendelkezik és teljes mértékben megismerte és elfogadja a Szabályzat tartalmát.
  • A Felhasználó nem fog tetszőleges személyi adatokkal regisztrálni vagy tranzakciót végrehajtani a Honlap felületén, kizárólag a saját személyes adataival és nem fogja a Honlapot harmadik fél nevében tranzakció bevezetésére használni;
  • A Felhasználó a Honlap felületének megfelelően fog eljárni a rendelés leadás folyamata során.
  • A Felhasználó biztosítja a Honlap közvetítésében lebonyolított tranzakció biztonságát, minden tranzakció előtt megbizonyosodva arról, hogy a bevezetett adatok helyesek és rendelkezik elegendő pénzmennyiséggel;
  • A Felhasználó semmilyen illegális tevékenységre, semmilyen tiltott tevékenységre, semmilyen módon törvénybe, rendeletbe vagy jogszabályba ütköző tevékenységre nem fogja használni a Honlapot.
  • A Felhasználó nem az Amerikai Egyesült Államok állampolgára és nem lakója.
  • A Felhasználó elfogadja és egyetért azzal, hogy a Honlap további értesítés és saját elismerés nélkül bezárhatja, áthelyezheti vagy korlátozhatja azon Szolgáltatáshoz való hozzáférést, amit a Felhasználó a Honlap jelen Szabályzatban foglaltakkal vagy annak szellemiségével egyet nem értőleg használ.

§ 3. A Felhasználó személyi azonosságának ellenőrzése

 1. A Honlap a 253/2008-as pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni rendelet (továbbiakban „Pénzmosás elleni rendelet”) és a 281/2008-as dekrétum, mely a pénzmosás és a terrorizmus ellen a belső szabályok és eljárások és összegek felügyeletére irányul, legmagasabb szintű prodecurális és ellenőrző standardját tartja be. A Honlap betartja a helyi és a nemzetközi jogszabályi előírásokat az ügyfelei átvilágítására vonatkozóan.
 2. Ezen nemzetközi törvényeknek betartásának biztosításához és a törvényi előírások betartásához a Felhasználó köteles megadni személyes adatait és megfelelő dokumentumait bemutatni és a személyazonosság beazonosításának folyamata alá kell vetnie magát.
 3. Az AML/CFT előírásoknak megfelelően a Felhasználó személyazonosságának ellenőrzése többlépcsős:
  • A Felhasználó kitölti az űrlapot és csatolja a meghatározott dokumentumokat;
  • A következő cég szolgáltatásának használatára vonatkozó megrendelés teljesítésekor: A KONTOMATIK UAB cég, székhelye Vilnius, up. Upes 23, LT-081828 Vilnius, Litvánia, személyi kódja 304852516, adószáma LT100011837810 és a KONTOMATIK sp. z o.o. székhelye Varsó, ul Prosta 51, 00-838 Varsó, a 0000338706 KRS szám alatt az Országos Cégbíróságon bejegyzett, melynek regisztrációs dokumentumait a Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213542911, REGON: 142043500 őrzi, mely együttműködik a Honlappal, továbbiakban „Kontomatik”. A Szolgáltatás keretein belül ellenőrizve lesz: a KYC Felhasználó, a kedvezményezett személyazonosságának elemzése, a Honlapra bevezetett adatok ellenőrzése;
   • A Felhasználó, aki a 3.§ 3. pontjában megadott más formát választ, fel lesz kérve a Szolgáltatással történő KYC-jét megerősítő további dokumentumok megosztására, továbbá az AML/CFT keretein belül szükséges dokumentumok megosztására. Más forma választása a megerősítés időbeli hosszabbodásával jár és a Felhasználót esetleges további költségek is terhelhetik.
  • A szükséges dokumentumok elemzése a 253/2008-as pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvényben meghatározott esetekben (továbbiakban „pénzmosás elleni törvény”) és a 281/2008-as dekrétum néhány belső eljárás és összegek felügyeletére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendelet értelmében történik;
  • Az AML/CFT keretein belül szükséges további dokumentumok kitöltése és elküldése a Honlapnak;
  • A tranzakció biztonságának biztosítása érdekében és a megerősítéshez a kitöltött dokumentumok és a Szolgáltatáson tárolt személyes adatokhoz a Honlap kérheti a Felhasználót, hogy küldjön Önportrét, a Szolgáltatás által megadott önportré követelménye, hogy szemből kell készüljön. Az önportré színes kell legyen, az arc és a személyazonosságot igazoló dokumentum kell szerepeljen rajta és teljesen látható kell legyen mindkettő, lehetővé kell tegye a Felhasználó beazonosítását.
 4. A Felhasználó elfogadja és egyetért azzal, hogy egész idő alatt ilyen procedúrák lesznek érvényben.
 5. A Honlap fenntartja magának a jogot az alábbiakra:
  • korlátozhatja vagy felfüggesztheti a Szolgáltatást, amíg mindenképpen további személyazonosság igazolásra van szükség;
  • korlátozhatja vagy felfüggesztheti a Szolgáltatást, ha a Felhasználó hamis információkat közöl vagy a Honlap által személyazonosság beazonosításához kért információk megadását megtagadja;
  • Késleltetheti a Szolgáltatás elérhetőségét vagy a tranzakció teljesítését a személyazonosság ellenőrzése során;
  • Tárolhat az AML/CFT procedúrákhoz és a személyazonosság beazonosítási procedúrákhoz szükséges információkat és dokumentumokat. Továbbá információkat tárol a Szolgáltatás visszamondása ellenére is és köteles még a tranzakció befejeztével is tárolni azokat. A Honlap minden jogot fenntart magának a Felhasználók személyazonosságának beazonosítása során nyert információk és dokumentumok tárolására a törvényi előírásoknak megfelelően, a Felhasználó elfogadja és egyetért azzal, hogy az információk és a dokumentumok, melyeket a Honlapnak nyújt, tárolva lehetnek, a Szolgáltatás beejezését követően is.

§ 4. Kockázat

 1. A Szolgáltatás használata előtt minden Felhasználó meg kell bizonyosodjon arról, hogy megértette a kriptovaluta vétellel, eladással vagy kereskedéssel járó kockázatokat. A kriptovaluta piacok instabilak lehetnek, az árak jelentősen ingadozhatnak, ami az eszköz értékének folyamatos és jelentős növekedését vagy esését vonhatja maga után. Létezhetnek további veszélyek vagy kockázati figyelmeztetések is, amiket jelen feltételekben nem lettek meghatározva, azonban melyeket a Felhasználónak elemeznie kellene, mielőtt használni kezdené a Honlapot.
 2. A Felhasználónak pontosan meg kellene becsülnie, hogy a pénzügyi helyzete és a kockázattűrése megfelelnek-e a kriptovaluta vételnek, eladásnak vagy kereskedésnek. A Felhasználó elfogadja, hogy kizárólagos felelősséget vállal minden vételi, eladási, kereskedési vagy egyéb kriptovaluta szerzési vagy kezelési módszerre vonatkozó döntése kapcsán.

§ 5. A Szolgáltatás felhasználói és más alanyok felé fennálló jogai és kötelezettségei

 1. A Honlap a Felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a személyes adatok védelméről szóló 101/2000 Coll. számú rendelet, illetve a személyes adatok védelméről és az egyéni személyes adatok feldolgozása során történő adatvédelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról és tárolásáról szóló, 2016. április 27-én az Európai Parlament és Tanács (EU) által meghatározott 95/46/EK direktíva, általánosan Általános adatvédelemről szóló irányelvek (GDPR) alapján biztosítja az adatvédelmet.
 2. A Felhasználók adatainak feldolgozására vonatkozó szabályokat a Honlapon elérhető "Adatvédelmi irányelvek" dokumentum szabályozza.
 3. A Honlap az európai AML/CFT, azaz pénzmosás elleni és terrorizmus finanszírozának megelőzéséről szóló jogszabályban foglaltak alapján a felhasználók adatait a kötelezettségei végrehajtása céljából dolgozza fel
 4. A fentiek alapján a Honlap:
  • 15.000,00 EUR értékű tranzakciókról vezet nyilvántartást, vagy olyan ezzel megegyező, a Cseh Nemzeti Bank által, a Honlap közvetítésében történt tranzakció napján középárfolyamon számolt összegről, illetve az ezekkel összefüggésben álló és olyan tranzakciókról, melyek a folyamatban lévő pénzügyi évben meghaladják a 15.000,00 EUR-t vagy azzal egyenlőek, a Cseh Nemzeti Bank által az adott tranzakció napján közreadott középárfolyamon számolt összegről;
  • nyilvántartást vezet a tranzakciókról, amelyekhez szükség volt a Felhasználók további személyazonosságának igazolására;
  • nyilvántartást vezet a személyazonosság ellenőrzésekor megadott adatokról és dokumentumokról;
  • nyilvántartást vezet azokról a tranzakciókról, melyek vissza lettek mondva a személyazonosság ellenőrzésének eredménye miatt.
 5. A Honlap, annak operációs alanyai vagy egyéb társasági alanya (beleértve az igazgatókat, tagokat, munkavállalókat vagy ügynököket) semmilyen esetben sem lépnek fel a Felhasználó helyett felelősséggel bármilyen – közvetlenül, közvetve, speciálisan, skövetkezményes, eseti vagy bűncselekmény vagy más károkozás esetén, beleértve a következőket: nyereség, jövedelem elvesztése, üzleti veszteség, lehetőség elvesztése, adatvesztés, akár szerződésben, akár károkozásban, akár más módon, a felhasználó a felület használatából vagy annak képtelenségéből vagy elérhetetlenségéből fakadóan, vagy azzal bármilyen összefüggésben állva, beleértve egyéb károkat.
 6. A törvény által megengedett maximális mértékben egyetért a Felhasználó a Honlap, annak operációs alanyainak vagy minden más társasági alanyának (beleértve a megfelelő igazgatót, tagot, munkavállalót vagy előadót) tehermentesítésével minden tevékenység, felelősség, költség, követelés, veszteség, kár, fellépés vagy költség kapcsán, melyet közvetlenül vagy közvetve a Honlap használatából fakadó vagy a Felhasználó által teljesített tranzakció vagy az alábbi Szabályzat Felhasználó általi megszegése idéz elő.

§ 6. A Honlap erőforrásainak felhasználási feltételei

 1. A Honlap díjköteles Szolgáltatást nyújt, minden, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos díjszabást a Díjakról és Jutalékokról szóló Táblázatok szabályoznak:
 2. Díjakról és Jutalékokról szóló „A” táblázat

  TRANZAKCIÓ LEÍRÁSA

  A TRANZAKCIÓ VÉGREHAJTÁSÁNAK DÍJA

  személyazonosság ellenőrzése Kontomatikkal

  kriptovaluta vételi megbízás

  0,2% * (a Honlap felületén a tranzakció teljesítésekor megjelent árfolyam + a Felhasználó által megengedett válutaárfolyam változás %-a)

  kriptovaluta eladási megbízás

  0,2% * (A Honlap felületén a tranzakció teljesítésekor a valuta árfolyama + a Felhasználó által megengedett valutaárfolyam változás %-a)

  további dokumentumok elemzése az adatok nem egyezése esetében

  a vételi/eladási megbízás 0,3%-os felára

  100 euro érték alatti tranzakció

  10 euro felár

  saját tranzakciós szám hiánya az átutalási közleményben

  10 euro felár

  Díjakról és Jutalékokról szóló „B” táblázat

  TRANZAKCIÓ LEÍRÁSA

  A TRANZAKCIÓ VÉGREHAJTÁSÁNAK DÍJA

  személyazonosság ellenőrzése Kontomatik nélkül

  kriptovaluta vételi megbízás

  1% * (a Honlap felületén a tranzakció teljesítésekor megjelent árfolyam + a Felhasználó által megengedett válutaárfolyam változás %-a)

  kriptovaluta eladási megbízás

  1% * (A Honlap felületén a tranzakció teljesítésekor a valuta árfolyama + a Felhasználó által megengedett valutaárfolyam változás %-a)

  további dokumentumok elemzése az adatok nem egyezése esetében

  a vételi/eladási megbízás 3%*-os felára

  100 euro érték alatti tranzakció

  10 euro felár

  saját tranzakciós szám hiánya az átutalási közleményben

  10 euro felár

 3. A Honlap minden igyekezete ellenére sem vállalja a felelősséget a kriptovaluta aktuális árfolyamok helyes megjelenítéséért, nem garantálja, hogy a megjelenített árfolyamon fognak megtörténni a tranzakciók. A megadott megjelenített árfolyam kizárólag tájékoztató jellegű.
 4. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Honlap olyan banki felárat, pénzintézeti felárat, online fizetési operációs felárat számítson fel, melyek a Felhasználó tranzacióra vonatkozó megbízásának teljesítése során merülnek fel. Ezeket a felárakat a megbízás teljesítésére a Felhasználó által végrehajtott kifizetéskor kerülnek felszámításra.
  • A helyesen kiszámolt és levont jutalékok és díjak nem kerülnek visszatérítésre.
  • A díjakat a Felhasználó tranzakcióra vonatkozó megbízásának teljesítése kapcsán a jutalékok tarifája és az intézetek díjai alapján kerülnek kiszámításra
 5. A Honlap nem garantál nyereséget a birtokolt kriptovaluta címén. Az ilyen típusú befektetések magas kockázati jelleggel bírnak és megszerzésük egyéni kockázati megközelítés alapján kellene történjen.
 6. A Honlap Felhasználója beleegyezik a Honlap használatával kapcsolatos tevékenységének feljegyzésébe, abba, hogy olyan adatokat gyűjtsenek róla, mint tk. IP címe, a Honlapon általa eltöltött idő.
 7. A Honlap a Felhasználói Személyes Adatainak Védelmét teljesíti (bővebben a Szolgáltatás honlapján elérhető „Adatvédelmi Irányelvek” dokumentum taglalja).
 8. A Szolgáltatás szervezésében a személyes adatok feldolgozását felügyelő személlyel a contact@crypto-atm.co mail címen lehet kapcsolatba lépni.
 9. A Felhasználónak bármikor joga van adatainak javítására, illetve bármikor elküldheti rendelkezését arról, hogy a Honlap Adatbázisából töröljék az adatait.

§ 7. A szolgáltatásnyújtás feltételei és szabályai

 1. A Honlap felhasználója, amennyiben a Szolgáltatást használni szeretné, megbízást nyújt be a Honlapon a tranzakció bevezetésére, megadva Fiat valutában azt a pénzmennyiséget, amit Kryptovaluta vásárlásra akar fordítani, vagy azt a kriptovaluta egység mennyiséget, amit a Felhasználó el akar adni.
  • A kriptovaluta értékének jelentős változékonysága miatt a megbízás ellenőrzésére van szükség és kerül arra sor:
   • a megfelelő számú kriptovaluta egység Honlap felé történő közvetítésekor, amit a Felhasználó elad vagy
   • a Honlap bankszámláján történő jóváíráskor vagy azon pénzközvetítő számlájára történő beérkezéskor, melyet a Felhasználó a kriptovaluta vásárlásra jelöl ki.
   • A Honlap főoldalán bemutatott egyes kriptovaluta egységek értéke az elérhető piaci értékük aktuális pillanatnyi értékét tükrözi, azonban a Felhasználó Honlappal történő összeg megosztásának pillanatára az változhat.
  • A Felhasználó a kriptovaluta vételre szánt Fiat pénzt az alábbi szolgáltatáson keresztül osztja meg a Honlappal:
   • a DotPay Sp. z o.o., melynek székhelye Krakkó (30-522), ul. Wielicka 28B., felhasználói fizetéseket feldolgozó külső szolgáltatás közvetítésében, melyet a krakkói Krakkó-Śródmieście Kerületi Bíróságon a Nemzeti Bírósági Kereskedelmi Nyilvántartás 11. osztálya cégjegyzékbe vett a 0000700791 számon, NIP 634-26-61-860 számmal, NIP EU PL6342661860 számmal, REGON 240770255 számmal és a 4 000 000 zł alaptőkével, továbbiakban ("DotPay Fizetési Operátor") fizetésközvetítő szolgáltatást használva – az egyszeri tranzakció maximális összege 4.000 PLN lehet;
   • közvetlenül a Honlap egyik bankszámlájára;
  • A Felhasználó a váltásra szánt kriptovalutát az alábbi szolgáltatáson keresztül osztja meg a Honlappal:
   • Közvetlenül a Honlap által megadott egyik kriptovaluta pénztárcára
  • A Honlap a kriptovaluta eladásból származó összeget a Felhasználóval az alábbiak szerint osztja meg:
   • Közvetlenül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra, amire a kifizetések heti egy alkalommal történnek, ti. A hét utolsó munkanapján;
   • A Felhasználó által megadott bankszámlaszámra és az összeg megosztása előtt igazolni kell a Kontomatik által a KYC-t
   • A Felhasználó, amelyik a 3.§ 3. pontban és a 7.§ 1. pontban megadottaktól eltérő formát választ, meg lesz kérve a KYC-jét megerősítő további dokumentumok megosztására a szolgáltatással, továbbá az AML/CFT keretein belül szükséges dokumentumok megosztására. Más forma választása a megerősítés időbeli hosszabbodásával jár és a Felhasználót esetleges további költségek is terhelhetik..
   • A Honlap irodájában létezik a kriptovaluta eladásokból származó összegek individuális formájú megosztására lehetőség, a tranzakció feltételeibe történő előzetes beleegyezést követően és a kétszintű igazoltatás (video-igazoltatás) után. Az individuális feltételekbe történő beleegyezés céljából közvetlenül a Honlappal kell felvenni a kapcsolatot. Az individuális forma a Felhasználónak további költségekkel jár.
  • A felhasználó nevében és javára vásárolt kriptovaluták haladéktalanul átkerül a Felhasználó azon egyedi Pénztárca címére, amit a Honlapon található megbízás leadó űrlap kitöltése során adott meg, ahonnan a Felhasználónak bármikor rendelkezésére állnak.
  • A Felhasználó az összeg átküldését követően nem állhat el a Tranzakciótól. A Felhasználónak nincs joga a távolból kötött szerződéstől való elállásra, ha a Honlap a fogyasztó kifejezett beleegyezésével teljesítette azt a teljes szolgáltatást, amiről a szolgáltatás elkezdése előtt tájékoztatva lett, hogy a vállalkozás általi szolgáltatás teljesítése után elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.
 2. UA Honlap Felhasználója amennyiben használni szeretné a Szolgáltatást, meg kell adnia az űrlapon a következő személyes adatait: kereszt- és vezetéknév, a kriptovaluta pénztársájának száma (címe), e-mail címe, telefonszáma, bankszámlaszáma;
  • elfogadni a Szabályzat és az Adatvédelmi Irányelvek tartalmát;
  • megerősíteni az adatokat és a Szolgáltatás használatára irányuló szándékát;
  • válaszokat bevezetni a kérdéseket tartalmazó megadott űrlapra;
  • elfogadni a Honlap Adminisztrátora általi személyes adatainak feldolgozására vonatkozó engedélyeket
 3. Végrehajtani a tranzakciót a megbízás teljesítésének összegében az alábbiak szerint:
  • az e-mailben közölt bankszámlaszámra banki átutalási megbízás formájában végre kell hajtania a kifizetést a Kontomatik szolgáltatást alkalmazva, az átutalási közleménybe az e-mailben megadottat kell rögzítenie;
  • az e-mailben közölt bankszámlaszámra banki átutalási megbízás formájában végre kell hajtania a kifizetést, az átutalási közleménybe az e-mailben megadottat kell rögzítenie, viselnie kell a 6.§ 1. pontjában meghatározott költségeket;
  • Online fizetést végrehajtani a külső, felhasználói fizetési szolgáltatást létrehozó DotPay Sp. z o.o. közvetítésében, melynek székhelye Krakkó (30-522), ul. Wielicka 28B., felhasználói fizetéseket feldolgozó külső szolgáltatás közvetítésében, melyet a krakkói Krakkó-Śródmieście Kerületi Bíróságon a Nemzeti Bírósági Kereskedelmi Nyilvántartás 11. osztálya cégjegyzékbe vett a 0000700791 számon, NIP 634-26-61-860 számmal, NIP EU PL6342661860 számmal, REGON 240770255 számmal és a 4 000 000 zł alaptőkével, továbbiakban ("DotPay Fizetési Operátor");
  • saját, a kriptovaluta pénztárca Honlap által vezetett saját kriptovalutából eladási megbízás küldésével.
 4. A Felhasználó az űrlapon a tranzakció végrehajtási feltételeként további paramétereket adhat meg:
  • a tranzakciós ár és a Honlap weboldalán közzétett ár közötti százalékos különbség meghatározásával;
  • Az átutalási fizetés közleménye automatikusan generálódik a tranzakció feldolgozásához és az AML/CFT által biztosított célokból történő pénzbeszerzés elleni (pénzmosás ellen) a 253/2008-as Törvény alapján bejegyzésre kerül, mely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni összegeket tárgyalja (továbbiakban „pénzmosás elleni törvény”) és a 281/2008-as dekrétum alapján, mely a pénzmosás és a terrorizmus ellen a belső szabályok és eljárások és összegek felügyeletére irányul;
  • A Honlap a tranzakció méretétől és formájától függően további jutalékot vonhat le a kriptovaluta megszerzésére vagy eladására irányuló tranzakció végrehajtása címén. A díjakat részletesen a 6. § 1. pontja szabályozza.
  • A Felhasználó által végrehajtott átutalás vagy átküldés és a Honlap által igazolt pénzmozgás jelenti a Szolgálatással kötött "kriptovaluta váltás" szolgálatra vonatkozó szerződés érvényességét. A fizetés vagy kriptovaluta átküldés az adott Felhasználó tulajdonát képező bankszámláról vagy a Felhasználó kriptovaluta pénztárcájából kell végrehajtani..
  • A végleges tranzakciós árfolyam attól a naptól és időtől függ, amikor az összeget jóváírják a Honlap számláján vagy a Honlap pénztárcájában.
  • Amennyiben a kriptovaluta vételre/eladására vonatkozó megbízás helyi idő szerint hétfőtől pénteking 8-16 óra között történik. A Honlap a tranzakciót az összeg Honlap számláján vagy pénztárcájában történt bekönyvelést követő néhány órán belül teljesíti. A fennmaradó időben a Honlap fenntartja a jogot arra, hogy a tranzakció teljesítésének idejét 24 órára hosszabbítsa a Felhasználó összegének bekönyvelésétől számítva. A Felhasználó személyazonosságának igazolására irányuló folyamat miatt a teljesítési folyamat az igazolás időigényétől függően hosszabb lehet.
  • A Honlap fenntartja a jogot a Felhasználó megbízásainak törlésére, amennyiben az nem hajtotta végre a kért átutalást/átküldést a Honlaphoz küldött megbízás elküldésétől számított 48 órán belül az űrlap kitöltésével és az abban foglalt adatok helyeességének megerősítésével,
  • a Szolgáltatás fenntartja a jogot arra, hogy a nem egyező adatok esetében a Felhasználó megbízásának teljesítését visszatartsa az adatok javításáig,
  • a kriptovaluta váltás visszaigazolása e-mailben történik, melyben az Felhasználót tájékoztatják a tranzakció
  • a Felhasználóval kötött szerződés végrehajtása magában foglalja a vásárolt kriptovaluták haladéktalan kézbesítését, a kriptovaluta azon pénztárca tranzakciós paramétereiben megadott összegben, mely a regisztráció során megadásra került, vagy amelyet a Honlap hozott létre a tranzakció végrehajtása céljából, vagy összeg átutalását a kriptovaluta eladási megbízás címének megfelelő tranzakciós paraméterekkel a Felhasználó bankszámlaszámára.
  • A Honlap a Szolgáltatás minden szakaszában fenntartja a jogot a Felhasználó által benyújtott adatok hitelességének ellenőrzésére: kérheti, hogy küldjön (*.jpg, *.png) formátumú képet a személyi kérheti a lakóhelyének igazolását (3 hónapnál nem régebbi) áram-, gázszámla, bankszámla beolvasott képének formájában; a Honlap által meghatározott dokumentumban önportrét.
 5. Amennyiben egy adott Felhasználó tranzakciós megbízása egy adott napon meghaladja az 1 000 eurot (betűvel: egyezer eurot), a Honlap minden alkalommal a felhasználó adatainak további megerősítését kéri.
 6. Amennyiben a tranzakciót a Felhasználó szándékos cselekedete vagy mulasztása eredményeként nem hajtották végre, pl. a tranzakció megfelelő leírásának hiánya, vagy a Felhasználó hiányos vagy hamis adatainak megadása miatt, a Honlap a fizetés bekönyvelésétől számított 5 napon belül haladéktalanul visszafordítja az utalást a 6. § 3. pontja alapján.
 7. Amennyiben a Honlaptól független okokból kifolyólag nincs lehetőség a szolgáltatás teljesítésére, a Honlap 14 napon belül visszafordítja az átutalást a Felhasználónak.

§ 8. Szerződéstől való elállás

 1. Az Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvény 1837. szakaszának rendelkezései alapján a szerződést nem lehet törölni a szerződéstől való elállással, mivel az olyan áruról vagy szolgáltatásról szól, amelyek ára a Honlaptól függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ. ha a Felhasználó által megadott megbízás minden paramétere teljesült.
 2. A Honlap bármikor elállhat a szerződéstől, míg a megrendelés tárgyát nem kézbesítik az Ügyfélnek "Vis major" esemény következtében, tehát olyan körülmények között, amire a Honlap nincs hatással, beleértve a szolgáltatás üzleti partnereinek viszonyait és döntéseit.
 3. A Szabályzatnak megfelelő elállás esetén a Honlap az elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Felhasználótól kapott összeget, oly módon, ahogy azt a Honlap a Felhasználótól kapta vagy más, a Felhasználó által elfogadott módon.

§ 9. Reklamáció

 1. A Felhasználó reklamációt nyújthat be a Honlap vagy a Szolgáltatás erőforrásainak működésével kapcsolatban e-mailben a contact@crypt-cantor.com címre vagy levélben a Szolgáltatás címére, azaz UNIVERSIA TRUE s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
 2. A reklamációra 30 napon belül teljesítik a választ.
 3. Minden vita egyénileg lesz elbírálva, mindkét fél érdekeit szem előtt tartva.

§ 10. Záró rendelkezések

 1. A Szabályzatban nem szabályzott kérdésekben a cseh hatályos törvényeket kell alkalmazni.
 2. Az olyan vitatott kérdésekben, amik harmadik fél tevékenységének eredményei, a Honlap semmilyen felelősséget nem vállal.
 3. A Honlapot csak olyan személyek használhatják, akik elfogadják a szabályzatát.